Fase 3 & 4: Voorbereidingen demontage

Fase 3&4: Voorbereidingen demontage

In november en december is de muur, het rondeel en de bouwplaats gereed gemaakt om te kunnen starten met de demontage van ‘de Vief Köp”.

Verstevigen

De voorzijde van de muur is middels een stalen constructie extra verstevigd.

Verder onderzoek

De stadswal geeft laag voor laag interessante informatie prijs aan de archeologen. In deze fase van de werkzaamheden maken zij scans van met name het rondeel.

Steigerbouw

Inmiddels is de steigerbouwer ook begonnen met het plaatsen van de steigers voor de courtine muur. Naderhand worden ook de stellages voor de stenen door hem gebouwd.

Werkzaamheden

In november hebben met name nog veel graafwerkzaamheden op de stadswal plaatsgevonden. Eind november zijn de graafwerkzaamheden afgerond. De contouren van de wal zijn nu goed zichtbaar. Archeologen hebben hun scans in november verplaatst naar het rondeel.

Inmiddels is ook het ketenpark van het bouwteam geplaatst. Vanuit hier wordt het project nu verder aangestuurd en zijn tevens de omkleed- en kantinefaciliteiten voor de medewerkers gevestigd.

Vanwege het afgraven van de stadswal aan de stadszijde zijn er aan de zijde van de vijver extra stalen verstevigingspunten op de muur aangebracht. Deze vangen eventuele drukverschillen op.

Tevens is eind november een begin gemaakt met het plaatsen van de steigers voor de stadsmuur. Via de steigers kan het bouwteam in de demontage fase de resterende muur steen voor steen afbreken om deze vervolgens te onderzoeken, te registreren en op te slaan in de stellages op de bouwwerf.

Inmiddels zijn ook de stellages op de bouwwerf van ‘de Vief Köp” geplaatst. Deze gaan dienen als opslag van de stenen die uit de stadsmuur zijn gehaald. Elke steen wordt middels een QR-code gecodeerd om naderhand weer op exact dezelfde positie te worden teruggeplaatst.

Op donderdag 30 november jl. luidde wethouder Bastiaens van de gemeente Maastricht de start in van de herstelwerkzaamheden aan de walmuur en het rondeel van de Vijf Koppen in Maastricht. In het bijzijn van de directeuren van de bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg en Laudy Bouw & Ontwikkeling, partners, medewerkers en media werd het bouwdoek onthuld en de symbolische eerste steen aan de wethouder overhandigd.

In december is een begin gemaakt met de demontage van het middelste deel van de muur. Steen voor steen wordt voorzichtig losgemaakt en getagd middels een QR-code. De stenen worden daarna opgeslagen in de stellages op het bouwterrein. Medio december was de gehele middelste muur gedemonteerd waarna de stalen steunarmen, die de muur al die jaren op haar plaats hebben gehouden, verwijderd.

Tevens werden de eerste natuurstenen die destijds uit de muur waren gevallen en al die jaren in opslag lagen in Roermond naar het bouwterrein van de Vief Köp vervoerd. Deze stenen zijn inmiddels van een code voorzien en worden nu opgeslagen op het bouwterrein.

Op zaterdag 16 december vond de eerste open dag plaats. Een 120 bezoekers bezochten het bouwterrein en werden rondgeleid door het bouwteam. Daarnaast kregen ze uitleg van architect Jos Nijssen en archeoloog Joep Orbons.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.