Fase 5: Demontage Courtinemuur

Fase 5: Demontage courtinemuur

In december is een begin gemaakt met de demontage van de courtinemuur van ‘de Vief Köp”. Alvorens men de hardstenen laag kon demonteren werden de bakstenen verwijderd. Al snel kon het proces van coderen, demonteren en opslaan starten.

Coderen

Elke steen wordt voordat deze met de kraan verplaatst wordt gecodeerd met een unieke code. Op deze wijze weten we precies waar de steen heeft gezeten en teruggeplaatst moet worden.

Demonteren

Nadat de steen gecodeerd is wordt deze vakkundig losgemaakt, getagd en met de kraan naar de werf getakeld.

Opslag

In de werf wordt de steen schoongespoten en opgeslagen in de rekken. Hier blijven ze liggen voor eventuele verdere restauratie of tot de hermontage van de muur.

Werkzaamheden

Na twee maanden aan voorbereiding werd begin december een begin gemaakt met de demontage van de courtinemuur. De komende weken wordt de muur steen voor steen afgebroken. De bovenste laag van de stadsmuur bestaat uit bakstenen. Dit 1 meter hoge deel van muur werd als eerste gedemonteerd. Hierdoor kwam de natuurstenen laag vrij te liggen. Met veel zorg en vakkennis werden de zware natuurstenen en grote mergelblokken een voor een losgemaakt.

Voordat een steen van de muur naar de werf wordt getakeld, wordt deze gecodeerd. Elke steen krijgt een unieke code. Deze code wordt na de registratie met een tag aan de steen bevestigd. Op deze wijze is de exacte positie van de betreffende steen digitaal vastgelegd. Vervolgens wordt de steen met de kraan naar de werd getakeld. Hier wordt de steen schoongespoten om vervolgens opgeslagen te worden in de rekken. De stenen blijven hier liggen voor verdere restauratie op de site of totdat ze teruggeplaatst worden later in het jaar.

In de loop van de maand ‘verdween’ de courtinemuur van ‘de Vief Köp’ laag voor laag. Hierdoor konden ook de stalen dragers en containers stap voor stap verwijderd worden. Deze dienden sinds het instorten als extra versteviging van de muur. Na het verwijderen van de containers kon ook op het voorterrein van de muur gezocht worden naar eventuele missende stenen die hier na de instorting terecht zijn gekomen.

Ondanks het slechte weer begin januari is de demontage van de muur voortvarend en succesvol verlopen.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.