Restauratie Limburg

Unieke samenwerking tussen twee Erkende restauratiebedrijven in de monumentenzorg

Vakmanschap zit in ons DNA

Samenwerking Erkende Restauratie bedrijven in de Monumentzorg

Voor de reconstructie en restauratie van “de Vief Köp” te Maastricht hebben de Erkende Restauratie bedrijven in de Monumentenzorg (ERM) Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard de handen in en elkaar geslagen en een bouwteam gevormd. Dit bouwteam heeft van de Gemeente Maastricht de opdracht gekregen om de reconstructie en restauratie van de “de Vief Köp” in goede banen te leiden.

Het gezamenlijk oppakken van dit bijzondere project zien beide bedrijven als een meerwaarde voor het in stand houden van het Limburgs cultureel erfgoed. Als Erkende Restauratie bedrijven in de Monumentenzorg (ERM) hebben beide bedrijven de opgave om het vakmanschap in de regio te behouden en te ontwikkelen om op deze wijze de toekomst voor de Limburgse monumenten veilig te kunnen stellen.

Koninklijke Woudenberg

Koninklijke Woudenberg is sinds 1799 verbonden met het restaureren van oude gebouwen. Veel monumentale gebouwen, zoals forten en vestingwerken als ook het stadhuis Maastricht zijn onder de handen van de vaklieden van KWA gerestaureerd.

Laudy Bouw & Ontwikkeling

Laudy Bouw & Ontwikkeling is sinds 1852 actief in de Limburgse bouwwereld in zowel de utiliteitbouw als in de restauratie. Aan bijna alle Maastrichtse vestingwerken als ook het stadhuis Maastricht heeft Laudy al een keer restauratie en consolidatie werkzaamheden uitgevoerd.

De gezamenlijke opgedane kennis en het daarbij getoonde vakmanschap maakt dat de reconstructie en restauratie van “de Vief Köp” op het lijf van beide bedrijven geschreven is.

Bouwterrein de Vijf koppen in maastricht

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.