“De Vief Köp” 

Vakmanschap zit in ons DNA

Reconstructie en restauratie van start

Op 24 maart 2019 stortte een deel van de omwalling bij “de Vief Köp” in. Het muurdeel werd vervolgens gestut en afgesloten voor het publiek. Ook het rondeel zelf moest worden beveiligd. Na onderzoek was de conclusie dat vocht tussen de mergelstenen binnenwand en de hardstenen buitenwand, plus jaren van erosie en slijtage, gecombineerd met de hoge druk van het grondpakket achter de muur, de instorting hebben veroorzaakt.

Na enkele jaren van voorbereiding is begin oktober 2023 gestart met de reconstructie en restauratie van “de Vief Köp”. Voor deze bijzondere opdracht hebben de uit Limburg afkomstige bedrijven, Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard, de handen in en elkaar geslagen en een bouwteam gevormd. Dit bouwteam heeft van de gemeente Maastricht de opdracht gekregen om de reconstructie en restauratie van de “de Vief Köp” in goede banen te leiden.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.