Fase 6: Demontage Rondeel

Fase 6: Demontage rondeel

Vrijdag 2 februari is een begin gemaakt met de demontage van het rondeel van ‘de Vief Köp”. Alvorens men de hardstenen laag kon demonteren werden de bakstenen verwijderd. Al snel werd het proces van coderen, demonteren en opslaan van de stenen gestart.

Coderen

Elke steen wordt voordat deze met de kraan verplaatst wordt gecodeerd met een unieke code. Op deze wijze weten we precies waar de steen heeft gezeten en teruggeplaatst moet worden.

Demonteren

Nadat de steen gecodeerd is wordt deze vakkundig losgemaakt, getagd en met de kraan naar de werf getakeld.

Opslag

In de werf wordt de steen schoongespoten en opgeslagen in de rekken. Hier blijven ze liggen voor eventuele verdere restauratie of tot de hermontage van de muur.

Werkzaamheden

Na een voorspoedige demontage van de courtinemuur is begin februari gestart met de demontage van het rondeel. Het rondeel wordt steen voor steen tot op de onderste laag gedemonteerd.

De werkzaamheden concentreerden zich allereerst op de demontage van de bakstenen lagen aan de bovenkant van het rondeel. Tevens werden ook al voorbereidingen getroffen in de binnenzijde van het rondeel. Hier wordt middels een mini graver verder afgegraven om de voorbereidingen voor de latere constructie te kunnen treffen.

Voordat een steen van het rondeel naar de werf wordt getakeld, wordt deze gelijk aan de stenen die van het rondeel zijn gehaald gecodeerd. Elke steen krijgt een unieke code. Deze code wordt na de registratie met een tag aan de steen bevestigd. Op deze wijze is de exacte positie van de betreffende steen digitaal vastgelegd. Vervolgens wordt de steen met de kraan naar de werd getakeld. Hier wordt de steen schoongespoten om vervolgens opgeslagen te worden in de rekken. De stenen blijven hier liggen voor verdere restauratie op de site of totdat ze teruggeplaatst worden later in het jaar.

Daarnaast is ook de ruimte voor de courtinemuur opgeschoond. De containers die al die jaren dienst deden om de stutten van de muur te ondersteunen zijn weggehaald. De werf heeft eindelijk de opstelling gekregen waar de bouwcombinatie alle werkzaamheden kan ontplooien van de restauratie en het latere montage proces.

Eind februari is Meesters In, specialisten in natuursteen restauratie, begonnen met de werkzaamheden op de werf. Dit onderdeel van het proces vraagt veel kennis en vakmanschap. De specialisten van meesters In gaan dan ook tijdens het restauratieproces zeer precies te werk . Vakkundig worden zwakke of beschadigde stukken steen weggekapt of gezaagd. Vervolgens wordt met een donorsteen het gat weer gedicht. Om het ‘nieuwe’ oppervlakte zo min mogelijk te laten opvallen wordt daarnaast ook zorgvuldig gekeken naar de kleur van het mortel. Een precies werkje dat in goede handen is bij de vakmensen van Meesters In.

Op donderdag 28 maart werd de laatste steen van het rondeel gedemonteerd. Hiermee komt een einde aan deze fase om de focus te verleggen naar de hermontage van de courtinemuur.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.