Fase 1: Grondwerk op courtinemuur en rondeel

Fase 1 - Grondwerk

Begin oktober 2023 werd een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de reconstructie en restauratie van “de Vief Köp”.

Omheinen

Voor een veilige werkomgeving is het terrein rondom de vijf koppen en de vijver compleet omheind.

Graven

Grondlaag voor grondlaag werd na een archeologische scan afgegraven om de stadsmuur aan de achterzijde bloot te leggen.

Vissen

Voordat de vijver als bouwplaats ingericht kon worden, werd de vijver met behulp van lokale vissers leeggevisd.

Werkzaamheden

In de eerste week van oktober 2023 werd een begin gemaakt met de werkzaamheden aan “de Vief Köp”.

Het project begon met het afzetten van het gebied rondom de stadsmuur en vijver. De vissen werden met behulp van lokale vissers gevangen en in de Jeker uitgezet. Tegelijkertijd werd ook een begin gemaakt met het verwijderen van het groen op de stadsmuur. Vervolgens werd de courtinemuur (stadswal) en de achterkant van het rondeel stapsgewijs afgegraven naar het niveau van het jaar 1550. Deze afgraving gebeurde in overleg met archeologen die een scan maakten van de verschillende lagen van de wal.

Tevens werden proefsleuven gemaakt om de kwaliteit van de rechtopstaande muur te beoordelen. Tenslotte werd ook reeds in grote lijnen de profilering van de heuvelrug achter de wal aangelegd.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.