Fase 7: Hermontage courtinemuur

Fase 7: Hermontage courtinemuur

Op maandag 25 maart is een begin gemaakt met de opbouw werkzaamheden aan de courtinemuur. Ondertussen werken de specialisten van Meesters In vakkundig verder aan de restauratie van de beschadigde natuurstenen.

Meesters In

De specialisten van Meesters In herstellen vakkundig de beschadigde stenen. Een bijzonder interessant proces waarbij de historische stenen herstelt worden om weer gebruikt te worden.

Courtinemuur

De hermontage van de Vief Köp wordt gestart met het herstel van de courtinemuur. Deze wordt laag voor laag, in twee delen, van rechts naar links weer opgebouwd.

Voorbereidende werkzaamheden rondeel

In en rondom het rondeel wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden om in fase 8 te starten met de restauratie van het rondeel.

Werkzaamheden

Op maandag 25 maart is een begin gemaakt met de hermontage van de courtinemuur. Deze werkzaamheden spitsen zich toe op de onderste lagen van de courtinemuur. De beschadigde mergel wordt steen voor steen vervangen. Het grootste deel van deze werkzaamheden zal naderhand wegvallen achter de aardenwal en niet meer zichtbaar zijn.

Naast deze werkzaamheden werken ook de specialisten van Meesters In door met het herstellen van de beschadigde natuurstenen. Met veel precisie worden de stenen herstelt door gebruik te maken van donorstenen. Voorzichtig worden de beschadigde delen verwijderd om naderhand met een soortgelijke steen te worden opgevuld. De mortel wordt op basis van de kleur van de steen op het oog bepaald.

Op 8 april is een begin gemaakt met de demontage van de restanten van de twee gebouwen op de wal. Onder archeologisch toezicht zijn deze stap voor stap afgebroken.

Naderhand wordt ook een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de hermontage van het rondeel.

Op 25 april werd het eerster natuurstenen schietgat teruggeplaatst. Een mooi moment om de eerste natuurstenen terug te plaatsen op de muur. Tevens is in de eerste week van april een begin gemaakt met het opmetselen van de mergelmuur en herstelwerkzaamheden aan de mergel in de courtinemuur.

De werkzaamheden aan de courtinemuur verlopen voorspoedig. Het eerste deel van de mergelmuur is op 29 mei gereedgekomen. Op 30 mei is een begin gemaakt met de mergelmuur richting de Poort Waerachtig.

In de laatste week van mei wisselen de werkzaamheden aan de muur. Op de plek waar de mergelmuur is opgetrokken wordt nu verder gewerkt aan de natuurstenen muur en vice versa.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.