Fase 8: Voorbereidende werkzaamheden hermontage rondeel

Fase 8: voorbereidende werkzaamheden hermontage rondeel

Begin mei is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden die leiden tot de hermontage van het rondeel.

Bouwhistorisch onderzoek

De binnenkant van het rondeel is onder toeziend oog van de bouwhistoricus afgegraven.

Courtinemuur

De herstelwerkzaamheden aan de courtinemuur lopen gestaag door.

Voorbereidende werkzaamheden rondeel

In en rondom het rondeel is gestart met de voorbereidende werkzaamheden van de restauratie- en herstelwerkzaamheden.

Werkzaamheden

Begin mei is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de hermontage van het rondeel. Deze werkzaamheden bestaan uit het afgraven aan de binnenzijde van het rondeel, het daaraan gekoppelde bouwhistorisch onderzoek en de grond voorbereiden ten behoeve van de plaatsing van de zogenaamde funderingspoeren die later de trap en de staalconstructie gaan dragen.

Op vrijdag 24 mei is het fundament gestort rondom het rondeel. Dit fundament dient als de nieuwe fundering van de natuurstenenmuur van het rondeel. De laag tussen de binnenmuur en de nieuwe natuurstenenmuur wordt opgevuld metbmaaskeien, resten natuursteen en baksteenresten uit de bouw. vevrolgens wordt deze laag met een mortel aangevuld.

In de eerste week van juni wordt begonnen met de hermontage van het rondeel.

Restauratie-Limburg

Restauratie-Limburg is een samenwerking tussen Koninklijke Woudenberg Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard.